Logopeda  Otwock

Logopeda Otwock.

tel. 502 660 701

 

e-mail: domi.szczepanska@gmail.com

Oferuję wizytę z dojazdem do miejsca zamieszkania pacjenta na terenie Otwocka i okolic. Koszt wizyty do ustalenia, zależnie od miejsca zamieszkania.

 

DOROŚLI Z AFAZJĄ

 

 

Prowadzę zajęcia z osobami po:

 - udarach mózgowych

 - urazach mózgowych

 - urazach czaszki

 - nowotworach i ropniach

 

 Z uwagi na utrudnione przemieszczanie

oferuję pacjentom dojazd do miejsca  zamieszkania w Otwocku i okolicy.

 

 Na prośbę rodziny, pracuję także z  pacjentami w domach opieki.

 

 Na prośbę rodziny, pracuję także z pacjentami w domach opieki.

NIEPŁYNNOŚĆ MOWY (JĄKANIE)

 

WADY WYMOWY

 

Prowadzę zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie terapii logopedycznej wad wymowy oraz jąkania.

 

Wady wymowy

(nieprawidłowa realizacja głosek, brak realizacji głoski, zastępowanie głoski inną głoską)

 

 

- seplenienie (sygmatyzm) – dotyczy   głosek   ś,ź,ć,dź; s,z,c,dz;

  sz,ż,cz,dż

- reranie (rotacyzm) – dotyczy głoski r

- kappacyzm/ gammacyzm –   dotyczy   głoski k, g

- betacyzm - dotyczy głoski b

- tetacyzm/ dedacyzm – dotyczy   głoski   t,d

- lambdacyzm – dotyczy głoski l

- mowa bezdźwięczna – brak   realizacji   głosek   dźwięcznych

 

Prowadzę terapię osób jąkających się, borykających się z niepłynnością mowy.

DZIECI Z OPÓŹNIENIAMI

W ROZWOJU MOWY

 

- dzieci "niemówiące"

- dzieci z niedokończonym

  rozwojem mowy

 

Jeśli :

- martwi Cię rozwój mowy Twojego dziecka

- Twoje dziecko nie mówi

- Ty lub ktoś z Twojego otoczenia   zauważy, że Twoje dziecko mówi   niewiele

- w 1 roku życia nie pojawiają się pierwsze   słowa lub jest ich niewiele

- martwi Cię, czy Twoje dziecko rozumie

  co do niego mówisz

  konieczna jest konsultacja logopedy!

 

Dziś powyższe trudności w rozwoju mowy dziecka, występują coraz częściej.

Opieka pediatryczna nie poświęca temu problemowi należytej uwagi, często każąc rodzicom odwlekać wizytę u logopedy do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Bez podjętej we wczesnym  wieku pracy z logopedą, dziecko będzie miało większe szanse na wystąpienie trudności osobowościowych związanych z trudnościami komunikacyjnymi, a co za tym idzie trudnościami poznawczymi,

społecznymi, trudnościami w nauce w wieku szkolnym.

stat4u